Zdobyte doświadczenie zawodowe radców prawnych pozwala również na obsługę podmiotów administracji publicznej rządowej i samorządowej.